قرآن در کلام معصومین

  • رسول الله صلی الله علیه و آله:

    براستی این قلبها زنگار می گیرد،همان طور که آهن زنگار می گیرد،جلای قلب ها قرائت قرآن است. 

    ارشاد القلوب/78

اوقات شرعی