قرآن در کلام معصومین

  • رسول الله صلی الله علیه و آله:

    هرچیزی را زیوری باشد و زیور قرآن صدای خوش است.

     اصول کافی 2/615

اوقات شرعی