قرآن در کلام معصومین

  • رسول الله صلی الله علیه و آله:

    قلبی که در آن چیزی از قرآن نباشد،هم چون خانه ویران است.

     کشف الاسرار میبدی 7/405

اوقات شرعی