قرآن در کلام معصومین

  • رسول الله صلی الله علیه و آله:

    قرآن،توانمندی است که هیچ توانی جایگزین آن نمی شود وپس از آن هیچ فقری باقی نمی ماند.

    تفسیرابی الفتوح 1/10

اوقات شرعی