قرآن در کلام معصومین

  • امام علی "ع":

    خانه ای که در آن قرآن خوانده شود و خدا را به یاد آرند،برکتش فزونی یابد و فرشتگان به آن خانه درآیند و شیاطین از آن دوری جویند

     اصول کافی 2/610

اوقات شرعی